TopNhat 60 OD

Hoạt chất:Cyhalofop – butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l

Thuốc trừ cỏ Topnhat 60OD là thuốc trừ cỏ lưu dẫn, hậu nảy mầm sớm, an toàn cho cây lúa, diệt được hầu hết các loại cỏ trong ruộng lúa