Valivithaco 3SL (Cao cấp)

Hoạt chất:Validamycin A 3%

Đặc trị: bệnh khô vằn gây khô cây và đen lép hạt lúa; lở cổ rễ (gây chết ẻo cây con, thối rễ, thối gốc, chết cây con) trên rau, nấm hồng (phấn hồng) trên cao su, cà phê.