Sunphat Đồng 98%

Hoạt chất:Copper sulphate (CuSO4.5H2O)…98%
  • Sử dụng Sunphat Đồng để pha dung dịch Bordeaux và xử lý ao hồ
  • Dung dịch Bordeaux được dùng phòng trừ bệnh như: sương mai, thán thư, phấn trắng, đốm vòng và nhiều loại bệnh khác