Daconil 75WP

Hoạt chất:Chlorothalonil 75%

Thuốc ở dạng bột hòa nước, phổ tác động rộng, trừ được nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng