Colraf 75WG

Hoạt chất:Tricyclazole 75%

Thuốc trừ bệnh Colraf 75WG là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng cao cấp có tính nội hấp, hiệu quả rất cao với bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa. Thuốc không những diệt sợi nấm bên ngoài cây mà còn hạn chế sự nhập và phát triển sợi nấm ở bên trong cây, thời gian bảo vệ cây tương đối dài.

Thuốc có hiệu lực kéo dài, sau một giờ phun gặp mưa cũng không giảm hiệu lực. Đặc biệt, Colraf 75WG giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất, hạt lúa bóng mẩy, chất lượng gạo tốt, không bị gãy, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao.