Daconil 500SC

Hoạt chất:Chlorothalonil 500g/l

Thuốc trừ bệnh Daconil 500SC là thuốc trừ nấm bệnh, tiếp xúc mạnh, trị bệnh và phòng trừ nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Hiệu lực trừ bệnh cao và kéo dài, thuốc có chất bám dính tốt, sau khi phun gặp mưa ít bị rửa trôi.