Benlazole 75WP

Hoạt chất:Tricyclazole 75%

Thuốc trừ bệnh Belazole là thuốc trừ nấm bệnh nội hấp lưu dẫn, tiếp xác mạnh, đặc trị bệnh đạo ôn (cháy lá) đạo ôn cổ bông gây nên vàng lá, đen lép hạt lúa. Thuốc có hiệu lực cao, kéo dài, phun sau 1 giờ gặp mưa cũng không giảm hiệu lực.