Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

  • Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong sản xuất, xuất khẩu thuốc BVTV, vươn ra thị trường Đông Nam Á và quốc tế.
  • Tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tân tiến, đảm bảo thân thiện môi trường và an toàn với sức khỏe con người
  • Thúc đẩy quá trình “phủ xanh” nền nông nghiệp Việt vì một tương lai phát triển nông nghiệp bền vững

SỨ MỆNH

  • Đồng hành tạo dựng nên nền nông nghiệp bền vững bằng những sản phẩm chất lượng nhất, hiệu quả nhất

SLOGAN

  • Vì một nền nông nghiệp bền vững