5 Lúa 20WP

Hoạt chất:Polyxin B 20g/kg
  • Hoạt chất Polyxin B đã được nhiều công ty đăng ký để đặc trị Đạo ôn, khô vằn, bạc lá vi khuẩn trên lúa; Phấn trắng, sương mai trên cà chua, bầu bí; Thán thư, ghẻ quả, sẹo quả, đốm lá. Khô cành trên cây ăn quả; Khô đầu lá, thối thân, thối củ trên hành tỏi.
  • 5 Lúa 20WP được đăng kí chính trừ bệnh phấn trắng hại bầu bí; Sương mai hại cà chua; Khô vằn, đạo ôn, bạc lá hại lúa.