Asmaitop 325SC

Hoạt chất:Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l

Hỗn hợp 2 hoạt chất Azoxystrobin + Diefnoconazole là thuốc trừ bệnh có tính lưu dẫn và nội hấp mạnh, diệt nấm bệnh ngay sau khi phun, có phổ tác dụng rộng nên rất hiệu quả.

Đặc trị trừ các bệnh: le lép hạt, vàng lá chín sớm, đạo ôn, khô vằn hại lúa, nấm hồng hại cao su, gỉ sắt hại cà phê, thán thư, thối quả, nứt quả, loét sẹo quả (Cam, nhãn, vải, na, hồng, đậu đỏ,…), thối rễ do nấm tuyến trùng