Amigol – Lux 100WP

Hoạt chất:Kasugamycin 20g/kg + Streptomycin sulfate 80g/kg

Hỗn hợp 2 hoạt chất Kasugamycin + Streptomycin sulfate trong thuốc trừ nấm bệnh Amigol – Lux 100WP với cơ chế tác động kép cộng hưởng có tác dụng diệt trừ nấm và vi khuẩn gây nên các loại bệnh như:

  • Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, vàng lá gây lem lép hạt trên lúa
  • Bệnh khô đầu lá, sương mai, thán thư, đốm mắt cua, thối vi khuẩn trên hành tỏi, rau màu, hoa cây cảnh
  • Bệnh ghẻ sẹo, khô cành, thán thư, sương mai, thối quả trên cây ăn quả