Kamsu 2SL

Hoạt chất:Kasugamycin 2%

Đặc trị các loại bệnh:

Cây trồng Bệnh hại
Lúa Đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông, vàng lá, bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt lúa
Bắp cải, hành, tỏi Thối nhũn do vi khuẩn
Thuốc lá, thuốc lào Lở cổ rễ
Dưa hấu, dưa chuột, cà chua Lở cổ rễ
Vải, nhãn, xoài, nho Thán thư
Cam Loét sẹo hại cam
Điều, tiêu Thán thư