Antaco 500EC

Hoạt chất:Acetochlor 500g/l

Thuốc trừ cỏ Antaco 500EC là thuốc trừ cỏ diệt mầm trên cây trồng màu. Đặc trị các loại cỏ lá rộng, lá hẹp như: cỏ hòa bản, cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ đuôi phụng, đuôi chồn, cỏ mần trầu, rền gai, mắc cỡ, cây cỏ ráy, cỏ lác, cỏ gấu,… trên cây trồng màu như: Ngô (bắp), lạc (đậu phộng), sắn, mía, hành, tỏi.