Kansui 21.2WP

Hoạt chất:Tricyclazole 20% + Kasugamycin 1.2%

Đặc trị: trừ vi khuẩn, vàng lá, bạc lá chin sớm, đạo ôn lá, cháy lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt lúa