Goruden 350SC

Hoạt chất:Pyraclostrobin 7% + Tebuconazole 28%
  • Hoạt chất Pyraclostrobin + Tebuconazole được nhiều công ty đăng ký dùng để trị bệnh phấn trắng trên hoa; khô vằn, vàng lá, lem lép hạt trên lúa; thán thư, ghẻ sẹo, đốm mắt cua, xì mủ trên cây ăn quả; thối vi khuẩn, lở cổ rễ trên rau màu.
  • Goruden 350SC được đăng ký chính trừ bệnh phấn trắng trên hoa hồng.