Arorax 17WP

Hoạt chất:Bensulfuron Methyl 2.4% + Acetochlor 14.6%

Thuốc trừ cỏ Arorax 17WP là thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm như: cỏ lồng vực, năn, cháo, chác, lác, vảy ốc, rau mác, xà bông, cỏ bợ, rau dừa,…

Hạn chế sự phát triển của rêu nhớt.