Sunriver 10WP

Hoạt chất:Pyrazosulfuron Ethyl 10%

Trừ các loại cỏ trong ruộng lúa: cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, rau mác, rau bợ, cỏ măng, cỏ túc, rau sam,…