Rorax 10WP

Hoạt chất:Bensulfuron Methyl 10%

Thuốc trừ cỏ Rorax 10WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp có tính an toàn cao, phổ tác dụng rộng, tiện lợi trong sử dụng.

Tác dụng tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, diệt trừ cả 3 nhóm cỏ trên ruộng lúa (đặc biệt là rau bợ, vảy ốc, lồng vực,…)

Hạn chế sự phát triển của rêu nhớt.