Guang Diu 600WG

Hoạt chất:Diuron 468g/kg + Hexazione 132g/kg

Diuron + Hexazione là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tác động kép nội hấp và lưu dẫn. Được nhiều công ty đăng ký để trừ các loại cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng trên mía, cà phê, khoai mì (sắn) như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mắc cỡ,…