Glurio 240OD

Hoạt chất:Pluoroglycofen – ethyl 15g/l + Glufosinate ammonium 225g/l
  • Hỗn hợp 2 hoạt chất Pluoroglycofen – ethyl + Glufosinate ammonium có tác dụng nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là các loại cỏ khó trừ như: cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ,…
  • Glurio 240OD được đăng ký trừ cỏ dại hại cây cao su.
Danh mục: