Rojng 30SL

Hoạt chất:Glufosinate ammonium 30%
  • Glufosinate ammonium là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, cơ chế tiếp xúc phổ tác động rộng đối với các loại cỏ dại khó trừ trên đất hoang, diệt nhiều loại cỏ hàng năm, cỏ nhiều năm trên ruộng, nương, đồi núi dốc. Diệt cỏ để trồng ngô, mía, cây ăn quả có múi như: cam, chanh, bưởi, na, cà phê trên bờ ruộng, bờ mương.
  • Rojng 30SL được đăng ký trừ cỏ dại trên cao su.