Multi-Rice

Hoạt chất:N 11%; K2O 40%; MgO 4%

Kích rễ, dưỡng lá, siêu trổ thoát, siêu hạt to

Tăng sức đề kháng bệnh: vàng lá lúa, đạo ôn, khô văn, đen lép hạt.