Calcium – Nitrate

Hoạt chất:Ca(NO3)2; CaO 26,5%, N15,5%

Phân bón lá cao cấp giúp cải tạo đất cho tất cả các loại cây trồng